Leverantörer

Tepa har bra leverantörer men är intresserade av leverantörer som på ett bra sätt kan erbjuda kreativa lösningar som ökar leveranskedjans effektivitet.
Allt för ett bättre värde för våra kunder.

Leverantörer måste ha ett tredjeparts verifierat verksamhetssystem baserat på standarderna ISO 14001 och ISO 16949 (i undantagsfall ISO9001) se våra leverantörsvillkor.

 

 

Tenhults Pressgjuteri AB, Metallvägen 4, 560 31 Tenhult, Telefon: 036 - 39 37 70
Intranät