Ännu ett nytt kapacitetstillskott drifttaget

2016-05-19

Som en följd av de nya kontrakt som tecknats till bilindustrin tas nu TEPA's nya pressgjutningsline i drift. Denna har en låskraft av 1100 ton och i linjen integrerad skäggpress och maskinbearbetning

Tenhults Pressgjuteri AB, Metallvägen 4, 560 31 Tenhult, Telefon: 036 - 39 37 70
Intranät