CSR- Samhällsansvar

CSR (Corporate Social Responsibility) Policy, samhällsansvar, innebär att vi på Tenhults Pressgjuteri (TEPA) ska ta vårt ansvar och arbeta för en hållbar utveckling som sträcker sig från mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö till förhållningssätt kring bedrägerier, samhällsfrågor och affärsmässighet. Vi vill vara kända för ansvarsfulla affärer med kvalitet, säkerhet och miljömedvetenhet som kännetecken - en tydlig organisation med gemensamma värderingar enligt Tepas grundstenar.

Värderingarna grundar sig på de tio principerna i FN:s Global Compact (UN Global Compact's ten principles). https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

TEPA – uppförandekod.

Vi ska:

 • Följa lagar och förordningar, sköta verksamheten med integritet och ärlighet och tar ansvar för våra handlingar. Vi deltar inte i olaglig verksamhet eller är verksamma i sammanhang där det förekommer olagliga aktiviteter. 
 • Vara politisk obundna.
 • Använda energi och råmaterial på ett resurssnålt sätt för att minimera slöseri.
 • Genom ständiga förbättringar och riskanalyser åstadkomma teknisk och hållbar utveckling och våra processers påverkan på den omgivande miljön och på människors hälsa.
 • Inte använda så kallade konfliktmineraler i vår verksamhet.
 • Vi accepterar inte att mutor erbjuds, begärs eller tas emot.
 • Stödja och försvara mänskliga rättigheter.
 • Uppmuntra mångfalden och inte diskriminera varken nationalitet, religion, sexuell läggning, kön eller politisk åsikt. Vi bidrar också till att ge medarbetare som har varierande grad av handikapp anställning som ett led i att ge dessa ett bra liv.
 • Icke tillåta barnarbete.
 • Ha förutsättningar för en säker och hälsosam arbetsmiljö för samtliga anställda.
 • Vi respekterar individens rättigheter, agerar i enlighet med god affärs- och marknadsföringssed.
 • Vi lyssnar på våra intressenter och tar hänsyn till deras åsikter för att säkerställa långsiktig framgång för vårt företag.
 • Vi har alla rätt och skyldighet att slå larm anonymt till personalchefen eller VD om vi bevittnar överträdelser av lagar, denna uppförandekod eller andra oegentligheter. Personalchefen och VD ansvarar för att skydda visselblåsaren från negativa följder i deras medarbetarskap.
 • Ha ledare som kommunicerar denna uppförandekod och själva efterlever dem som föredömen.
 • Vi kräver av våra leverantörer att deras CSR Policy motsvaras eller överträffas av TEPA:s CSR Policy.
Tenhults Pressgjuteri AB, Metallvägen 4, SE-561 61 Tenhult, Telefon: 036 - 39 37 70
Intranät
Info Vi använder tredjepartscookies i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen. För mer information läs våran integritetspolicy. Jag godkänner