Information för besökare

 

Vid varje besök sker inskrivning vid receptionen. Tepas kontaktperson är ansvarig för detta, du ska vara föranmäld.

Använd skyddsutrustning enligt skyltning t.ex. skyddsglasögon i gjuthallarna. Din värd/kontaktperson bär orange väst, som besökare använder du gul väst.

Lägg märke till utrymningsvägar. Vid utrymningslarm, lämna byggnaden, följ din kontaktperson och bege dig till uppsamlingsplatsen utanför Verktygsverkstaden, öster om byggnaden.

Var extra uppmärksam när du vistas i våra truckgångar. Vi transporterar smält metall, truck med smält metall har en lång stoppsträcka.

Informera omedelbart din kontaktperson om miljö- eller säkerhetsrisker upptäcks.

Barn under 18 år får endast vistas i produktionslokaler i sällskap av en vuxen.

Tenhult har en järnvägsstation med många dagliga tåg stopp. Stationen ligger bara ca 3 km från TEPA, vi kan hämta besökare vid stationen, prata med din kontakt person.

 

Tenhults Pressgjuteri AB, Metallvägen 4, 560 31 Tenhult, Telefon: 036 - 39 37 70
Intranät