Integritetspolicy

Denna policy förklarar hur Tenhults Pressgjuteri AB (org.nr 556229-5518) behandlar personuppgifter. För anställda gäller en mer detaljerad personuppgiftspolicy, aktuell version finns i personalhandbok.

Personuppgifter är all information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter som vi samlar in och behandlar är exempelvis:

-namn, adress, e-postadress, telefonnummer, orderinformation och annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss.

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås. Personuppgifter behandlas även vid kontakt med leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter.

Uppgifterna behandlas huvudsakligen av oss för kunna fullgöra ingångna avtal och uppfylla lagliga krav och av vårt berättigade intresse av att nå ut med information om våra varor och tjänster.

Personuppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med behandlingen eller skyldigheter enligt lag.

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ, rätta, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Kontaktuppgifter finns i sidfoten på www.tepa.se.

Övriga rättigheter finns på www.datainspektionen.se.

www.tepa.se används tredjepartscookies i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen.

integritetspolicy.pdf

Tenhults Pressgjuteri AB, Metallvägen 4, SE-561 61 Tenhult, Telefon: 036 - 39 37 70
Intranät
Info Vi använder tredjepartscookies i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen. För mer information läs våran integritetspolicy. Jag godkänner