Vad gäller för entreprenörer?

Entreprenören och Tepas kontaktperson kommunicerar eventuella risker med varandra och tar lämpliga säkerhetsåtgärder (ex. sätta upp koner, varningsskylter etc.).  OBS! Vid risk för damm eller rök ska Christian Lundgren (alt. Peter Andersson, Tommy Liljander) informeras för att stänga av brandlarmet! Vårt brandlarm är direkt kopplat till räddningstjänsten.

Vid repetitiva besök erhålls ett fiktivt anställningsnummer och stämpling sker i vårt MPS system vid ankomst och avfärd. Detta sker för att vi ska veta vem som är i bygganden vid en eventuell utrymning och som närvaro rapportering till skattemyndigheterna vid byggnadsarbete.

Entreprenören förser sin egen personal med godkänd personlig skyddsutrustning, som krävs för arbetet. Detta inkluderar skyddsskor, klädsel som är flamskyddad (gjuteriet), hörselskydd och skyddsglasögon.

Tillstånd för "heta arbeten" och tillfälligt tillstånd för truckkörning utfärdas av Andreas Ernstsson (alt. Tommy Liljander).

Entreprenören ska ha egen försäkring. Entreprenören anmäler ev. arbetsolycka till Arbetsmiljöverket. Entreprenören anmäler själv inträffade arbetsskador till försäkringskassan.

Entreprenören skall hålla ordning på arbetsplatsen så att material, verktyg och avfall inte hindrar verksamheten eller utgör risk för olycksfall. Om inget annat överenskommes, ska entreprenören städa upp efter sig, avfall ska sorteras i därför avsedda kärl och ta med sig medhavda kemiska produkter. TEPA kan tillhandahålla lista på vad som är godkänt att ta med till arbetsplatsen. 

Var försiktig – använd sunt förnuft!!!

Tenhults Pressgjuteri AB, Metallvägen 4, SE-561 61 Tenhult, Telefon: 036 - 39 37 70
Intranät
Info Vi använder tredjepartscookies i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen. För mer information läs våran integritetspolicy. Jag godkänner